Αθήνα  01/12/2014          

Η  Πανελλήνια Ένωση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας συνεδρίασε με κύριο αντικείμενο συζήτησης  το νέο προσχέδιο συμβάσεων που προωθεί  ο ΕΟΠΥΥ  .Οι θέσεις της ΠΕ.ΠΦΥ-ΕΟΠΥΥ έχουν ως εξής:

1. Συμβάσεις συλλογικές ανοιχτές σε όλους τους ιατρούς

2. Ο συμβαλλόμενος πάροχος υγείας  , δύναται να συμβληθεί με τον ΕΟΠΥΥ ,τόσο ως  φυσικό πρόσωπο(ελεύθερος επαγγελματίας)  όσο και ως  νομικό πρόσωπο με τη μορφή Ιατρικής  Εταιρείας  παροχής ΠΦΥ .

3.Η αξιολόγηση  των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον συμβαλλόμενο πάροχο πρέπει να γίνεται  με δαπάνη του ΕΟΠΥΥ 

4.Η ΠΕ.ΠΦΥ-ΕΟΠΥΥ είναι κατηγορηματικά  αντίθετη σε κάθε  αλλαγή των όρων σύμβασης καθώς και στην   επαναδιαπραγμάτευση των προσφερόμεων υπηρεσιών  στο τέλος  εξαμήνου , όπως αυθαίρετα  προβλέπει το νέο προσχέδιο συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ! Οι κανόνες της σύμβασης ισχύουν για δύο χρόνια, οι δε ελεγκτικοί μηχανισμοί  πρέπει να προέρχονται –μόνο- από τον ΕΟΠΥΥ .

5. Πλαφόν ανά πάροχο υγείας, πέραν του οποίου καθε αμοιβή ιατρού να θεωρείται  τυπικά νόμιμη.

6.Ανακοστολόγηση επισκέψεων και πράξεων οι οποίες να είναι τουλάχιστον ίσες με αυτές του κρατικού τιμολογίου ,η δε αμοιβή για τρίμηνη αγωγή να ανέβει στα 20ευρώ.

7.Κατάργηση του clawback από το 2014 και εντεύθεν , άρση της αυθαίρετης παρακράτησης του 10% των επισκέψεων και πράξεων.

8. Η υιοθέτηση ημερήσιου ορίου  επισκέψεων είναι ρεαλιστικότερη  έναντι συγκεκριμένου «ωραρίου»  στους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ .Η μετάβαση στην οικεία του ασθενούς, μέσω ΕΟΠΥΥ, δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί  στην πράξη . Η ΠΕ.ΠΦΥ-ΕΟΠΥΥ είναι κάθετα ενάντια σε αυτήν την πρόταση που προυποθέτει οργανωμένο κέντρο ΠΦΥ με πολλούς ιατρούς, καθότι υπάρχει κόστος μεταφοράς, αλλά και αγοράς ειδικού  εξοπλισμού .Ο χρόνος δε που απαιτείται είναι αναντίστοιχος με την προτεινόμενη αποζημείωση , ενώ αφήνει  ακάλυπτο το ιατρείο από επίσκεψη άλλου ασθενούς.Η πραγματικά επείγουσα κατάσταση είναι επείγουσα ,υφίσταται ωστόσο διασταλτική ερμηνεία μεταξύ των ασφαλισμένων και των παρόχων υγείας ,κάτι που δυνητικά , διαταρράσει τις καλές σχέσεις ασφαλισμένου και ιατρού.

                Συμπερασματικά ,πρέπει να τονισθεί ότι η συγκεκριμένη σύμβαση νέο προσχέδιο του ΕΟΠΥΥ είναι ένα πολυσέλιδο «ποινικολόγιο» αποικιοκρατικού τύπου για τον Ιατρό .Είναι ανάγκη να τονισθεί ότι ο Ιατρός είναι μέλος της κοινωνίας μας  ,πιθανόν και ασθενής , σύμμαχος και προασπιστής της υγείας τον πολιτών.Είναι επίσης και επαγγελματίας.Υγεία με τον Ιατρό στη γωνία δεν νοείται.Επιπλέον πέραν από τις υποχρεώσεις του Ιατρού ,πρέπει να σημειωθεί στο προσχέδιο και η υποχρέωση του ΕΟΠΥΥ να πληρώνει εντός του νομίμου χρόνου( 60ημερών).Πέραν του διαστήματος αυτού ,ο ΕΟΠΥΥ υποχρεούται να πληρώνει  τόκους υπερημερίας στους παρόχους.  

                    Η  ΠΕ.ΠΦΥ-ΕΟΠΥΥ είναι το πανελλήνιο σωματείο γιατρών του ΕΟΠΥΥ, που περιλαμβάνει τους πάντες ελευθεροεπαγγελματίες γιατρούς, πολυιατρεία και ιατρικές εταιρείες που έχουν συμβληθεί με τον ΕΟΠΥΥ,παρέχουν δε ιατρικές υπηρεσίες στους ασφαλισμένους του. Ασφαλισμένος , Ιατρός, ΕΟΠΥΥ δικαιούνται μια σχέση αρμονίας, ώστε να είναι εφικτή η εφαρμογή του νέου συστήματος παροχής υγείας. Σε διαφορετική περίπτωση το νέο νομοσχέδιο αλλά  και το νέο σύστημα  υγείας δεν έχει πιθανότητες να ευδοκιμήσει.

 

Εκ του Δ.Σ. της ΠΕΠΦΥ-ΕΟΠΥΥ 

 

 

Ο  Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραμματέας

Στεφανος  Τσιπουράκης                              Γρηγόρης  Φούσας

Εγγραφή Μελών

  • Είμαστε η φωνή για τους γιατρούς και τους φοιτητές της ιατρικής σε όλη την Ελλάδα
  • Προωθούμε τις ιατρικές και συναφείς επιστήμες και στόχους στην ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης.
  • Παρέχουμε την ασφάλεια στο χώρο εργασίας με την υποστήριξη της απασχόλησης των εμπειρογνωμόνων μας

Βίντεο


Οι θέσεις του ΙΣΑ για την ΠΦΥ στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής


Γ.Πατούλης: Σκληρή απάντηση στον κ. Κοντό


Τοποθέτηση του προέδρου του ΙΣΑ στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής για τα αίσχη του ΕΟΠΥΥ

Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής

Ιατρική Ομάδα Άμεσης Δράσης

PubMed