Η “ΠΕ.ΠΦΥ-ΕΟΠΥΥ” είναι ένα νέο σωματείο στο οποίο μέλη

του εγγράφονται:

1) Κάθε φυσικό πρόσωπο (Ιατρός)που έχει σύμβαση

με τον ΕΟΠΥΥ στο ιδιωτικό του ιατρείο,το οποίο

διαθέτει νόμιμη βεβαίωση λειτουργίας ιατρείου, είτε

 

2) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι συμβεβλημένο

και παρέχει ως ιδιωτικός φορέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

Υγείας  ιατρικές υπηρεσίες στον ΕΟΠΥΥ,διαθέτει

δε βεβαίωση(άδεια)λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου ή

ιδιωτικού πολυιατρείου ή ιδιωτικής ιατρικής

εταιρείας.Το ποσοστό 51% του νομικού

προσώπου υποχρεωτικά το κατέχουν ιατροί.

 

Η ένωσή μας που στόχο έχει ,την προάσπιση των

συμφερόντων των μελών της ,δεν πρέπει να

συγχέεται με σωματεία που έχουν παρεμφερή

ονομασία, αλλά δεν εκπροσωπούν τους

μεμονωμένους ιατρούς,εργαστήρια,πολυιατρεία ή

ιδιωτικές ιατρικές εταιρείες.Στόχος μας είναι η

επιβίωση ,ανεξαρτησία και ανάπτυξη κάθε

ιδιωτικού φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

και όχι η δημιουργία μόνο “αλυσίδων”,στις οποίες

οι ιατροί θα είναι υπάλληλοι.

 

 

Συνάδελφοι ,ενημερωθείτε και εγγραφείτε στην

πανελλήνια, αυξανόμενη γεωμετρικά (σε μέλη και

δύναμη) ,ένωση παρόχων πρωτοβάθμιας

φροντίδας υγείας (Ιατρών ,πολυιατρείων και

Ιατρικών εταιρειών) συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ

,στην ιστοσελίδα www.pepfy-eopyy.gr

 

 

Εκ του

Γραφείου τύπου & επικοινωνίας ΠΕ.ΠΦΥ-ΕΟΠΥΥ

 

Εγγραφή Μελών

  • Είμαστε η φωνή για τους γιατρούς και τους φοιτητές της ιατρικής σε όλη την Ελλάδα
  • Προωθούμε τις ιατρικές και συναφείς επιστήμες και στόχους στην ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης.
  • Παρέχουμε την ασφάλεια στο χώρο εργασίας με την υποστήριξη της απασχόλησης των εμπειρογνωμόνων μας

Βίντεο


Οι θέσεις του ΙΣΑ για την ΠΦΥ στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής


Γ.Πατούλης: Σκληρή απάντηση στον κ. Κοντό


Τοποθέτηση του προέδρου του ΙΣΑ στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής για τα αίσχη του ΕΟΠΥΥ

Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής

Ιατρική Ομάδα Άμεσης Δράσης

PubMed